Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Αναμόρφωση Π.Δ. για μεταθέσεις - αποσπάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των περιφερειακών συσκέψεων, σχετικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 καθώς και του 100/97. Η ΔΟΕ αφού άκουσε τις προτάσεις αιρετών και εκπροσώπων Δ.Σ. των Συλλόγων όλης της χώρας σας αποστέλλει τις τελικές της θέσεις για να τεθούν για έγκριση στις Γ.Σ. των τοπικών Συλλόγων.

Α΄ Μεταθέσεις

  • 1. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50. ( Πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ασθενειών που δεν προβλέπονται).
  • 2. Οι μεταθέσεις στα πειραματικά και διαπολιτισμικά σχολεία να γίνονται με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια που θα περιγράφονται.
  • 3. Υπαγωγή των μεταθέσεων των μειονοτικών σχολείων στο ΚΥΣΠΕ.

Κριτήρια μεταθέσεων

α. Η αρχαιότητα να ενισχυθεί στο Π.Δ. μεταθέσεων από 2 σε 3 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας.

β. Αύξηση των μορίων από 4 σε 6 για τους έγγαμους, 6 μόρια για κάθε παιδί έως 2, 10 για το τρίτο παιδί.

γ. Εξορθολογισμός των κριτηρίων μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης, πρόσβασης, υψόμετρου, ανάγλυφου, επιπέδου τοπικής κοινωνίας, κατοίκους, οργανικότητα σχολείων. Δυο μόρια επιπλέον σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά με δύσκολη πρόσβαση.

Τα νηπιαγωγεία να καταταγούν στην ίδια περιοχή μετάθεσης με τα δημοτικά σχολεία, εφόσον ανήκουν στον ίδιο Δήμο ή Δημοτικό διαμέρισμα.

δ. Μεταθέσεις ΣΜΕΑ -ΚΕΔΔΥ:

Καθορισμός προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος για μετάθεση σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ. Οι μεταθέσεις να γίνονται με βάση το σύνολο των μορίων.

ε. Να θεσμοθετηθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις εκπαίδευσης και γραφεία για την κάλυψη αδειών βραχείας και μακράς διαρκείας.

στ. Να έχουν δικαίωμα κατ' εξαίρεση απόσπασης κι όχι μετάθεσης οι εκλεγμένοι σε ΟΤΑ.

ζ. Χαρακτηρισμός εκ νέου όλων των δυσπρόσιτων σχολείων.

Β΄ Αποσπάσεις

α. Μοριοδότηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ με σαφή αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια (νέο Π.Δ.).

β. Κατάργηση του δικαιώματος για δίμηνη απόσπαση από το Δ/ντή εκπαίδευσης. Όλες οι μετακινήσεις από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

γ. Όλες οι αποσπάσεις (ΠΥΣΠΕ, φορείς, γραφεία) να πραγματοποιούνται από το ΚΥΣΠΕ.

δ. Όσοι αποσπώνται σε Γραφεία ή φορείς να μην παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης αλλά τα μόρια της έδρας του γραφείου που υπηρετούν.

ε. Ότι ισχύει για κατ' εξαίρεση απόσπαση των συζύγων στρατιωτικών, αστυνομικών, μέλη ΔΕΠ, δικαστικών να ισχύει και για συζύγους εκπαιδευτικών.

Γ΄ Γενικές παρατηρήσεις

α. Στο νέο Π.Δ. να προβλέπεται πλειοψηφία των Αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

β. Εξομοίωση του ωραρίου αιρετών ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ.

γ. Οι μεταβολές της οργανικότητας των σχολείων να γίνονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

δ. Να παίρνουν οι εκπαιδευτικοί τα μόρια των σχολείων που καταργούνται και όχι των σχολείων που συγχωνεύονται.

ε. Οι ενστάσεις να εκδικάζονται σε β΄ βαθμό από ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

στ. Η ημερήσια διάταξη του συμβουλίου να συνδιαμορφώνεται από τον Πρόεδρο και τους αιρετούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου