Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ο παππούς και η σύνταξη !!!

Είπε μονολογώντας ο παππούς, καθισμένος στην πολυθρόνα του μπροστά στη τηλεόραση που ανακοίνωνε και νέες μειώσεις στις συντάξεις:
Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο τη δασκάλα μου να λέει:
«Να προσέχετε τα κόμματα! Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη σύνταξη!»
Έπρεπε να περάσουν σαράντα χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε...

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Απόφαση ΔΟΕ

Θέμα: Το νέο μισθολόγιο της εξαθλίωσης
Κύριοι Υπουργοί,
Με αφορμή τις διαρροές από την Κυβέρνηση σχεδίου του νέου μισθολογίου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:
• Ο κόσμος της εργασίας εξακολουθεί να δέχεται το κύριο βάρος των πολιτικών λιτότητας οι οποίες τον έχουν φέρει σε επίπεδο οικονομικής εξαθλίωσης
• Οι εκπαιδευτικοί – οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι – βλέπουν με τρόμο τις καθαρές αποδοχές τους να μετατρέπονται σε φιλοδώρημα (660€ το μήνα για τον πρωτοδιόριστο από 1020€ τον Ιούνιο του 2011, ενώ ο μισθός του νεοεισερχόμενου χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία γίνεται 575€ το μήνα!!) τη στιγμή μάλιστα που προβάλλεται πως στο 78% των υπαλλήλων δεν αλλάζει η μισθολογική κατάσταση.
• Η σύνδεση βαθμού – μισθού, η ποσόστωση στην παραμονή σε κάθε βαθμό του νέου βαθμολογίου, όπως και η καθιέρωση περισσότερων από τους υπάρχοντες βαθμούς, δημιουργούν καταστάσεις προηγούμενων δεκαετιών, η κατάργηση των οποίων είχε αντιμετωπιστεί ως νίκη του κινήματος, παλαιότερα.
• Οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία δυο χρόνια με την εφαρμογή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου έχουν ήδη απολέσει τέσσερις (4) μισθούς και σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ακρίβεια έχουν ήδη οδηγηθεί στην εξαθλίωση.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
• Ζητά, άμεσα, συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Παιδείας προκειμένου να ξεκαθαριστούν ζητήματα του νέου μισθολογίου.
• Καταγγέλλει τη νέα ανάλγητη επίθεση στα εισοδήματα των χαμηλότερα αμειβόμενων δημοσίων υπαλλήλων από την Κυβέρνηση και την Τρόικα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αποτελεί ντροπή για όλους αυτούς που παριστάνουν τους μεταρρυθμιστές της ελληνικής κοινωνίας, να φέρονται με αυτό τον τρόπο στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προετοιμάζουν τη γενιά του αύριο.
• Δηλώνει πως είναι κάθετα αντίθετη με όλες αυτές τις καταστροφικές πολιτικές τις οποίες θα αγωνιστεί να τις ανατρέψει.

Νέο μισθολόγιο

ΔΟΕ
www.doe.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
(όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ , ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς.

Βαθμός ΣΤ
Βαθμός Ε
Βαθμός Δ
Βαθμός Γ
Βαθμός Β
Βαθμός Α

Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων, ύστερα από αξιολόγηση που διενεργείται μία φορά το χρόνο από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, ως εξής:

-Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.

. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.

Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ:

Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε , δύο (2) έτη

Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ , τέσσερα (4) έτη

Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ , τέσσερα (4) έτη

Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β , τέσσερα (4) έτη

Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός) έξι (6) έτη

Θεωρητικά μπορεί κάποιος, εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, να φθάσει στο βαθμό Α μετά από 20 έτη υπηρεσίας, εφόσον θα ανήκει στο προνομιούχο ποσοστό του 20%, που θα περάσει από το βαθμό Β στο βαθμό Α.


Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης

1. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους.
Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.)

2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία . Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.

3. Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής :

α) Βαθμός Ε : δύο (2) Μ.Κ.
β) Βαθμός Δ : τρία (3) Μ.Κ.
γ) Βαθμός Γ : τέσσερα (4) Μ.Κ.
δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών Β και Α καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.

Βασικός Μισθός

1. Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα(780) ευρώ
2. Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΕ ΣΤ 1,10
ΤΕ ΣΤ 1,33
ΠΕ ΣΤ 1,40
3. Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής :

A. Του βαθμού Ε με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%).

Β. Του βαθμού Δ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Γ. Του βαθμού Γ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Δ. Του βαθμού Β με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Ε. Του βαθμού Α με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
4. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:

α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
Β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι βασικοί μισθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω οι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως εξήςΟι υπάλληλοι, όλων των κατηγοριών, διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών στο βαθμό που εισάγονται .

Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται εφόσον:

α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και

β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο βαθμό Ε.

Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινόμενου προκειμένου να μονιμοποιηθεί . Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πως διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί των βαθμών και των Μ.Κ της Π.Ε κατηγορίας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ


Ο υπάλληλος εισέρχεται με τον ΣΤ βαθμό και βασικό μισθό 1092 €. όπου και παραμένει για 2 συνεχή χρόνια. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο της διετίας ο υπάλληλος μονιμοποιείται, εφόσον κριθεί ικανός από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Στη συνέχεια εισέρχεται στον Ε βαθμό. Στο βαθμό Ε μετά από διετία θα πάρει το πρώτο Μ.Κ του βαθμού και μετά από μία δεύτερη διετία, αφού θα έχει συμπληρώσει 4 έτη στο βαθμό, θα κριθεί για τον Δ βαθμό. Επειδή όμως στον Δ βαθμό θα προαχθεί το 90% των υπαλλήλων, το 10% που δεν θα προαχθεί θα παραμείνει στον ίδιο βαθμό αλλά θα πάρει το δεύτερο Μ.Κ. του βαθμού. Το ίδιο γίνεται και στους άλλους βαθμούς.

Στους βαθμούς Β και Α τα Μ.Κ χορηγούνται ανά τριετία , με την προϋπόθεση πάντα ότι από τις εκθέσεις αξιολόγησης θα επιτυγχάνεται η υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας τουλάχιστον κατά 50%.

Τα ΜΚ αυτών των βαθμών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία . Δηλ. ένας που στα 20 χρόνια υπηρεσίας, έχει εξαντλήσει το Β βαθμό και έχει πάρει και το πρώτο Μ.Κ του βαθμού, μπορεί , εφόσον δεν μπορέσει να προαχθεί στον Α βαθμό, να παραμείνει στο Β βαθμό μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου , παίρνοντας ανά τριετία Μ.Κ . Το ίδιο γίνεται και στον Α βαθμό. Εάν μετά από κάποια χρόνια, ανήκει στο προνομιούχο ποσοστό του 20% και φθάσει στον Α βαθμό, μπορεί ανά τριετία μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου να παίρνει Μ.Κ.

Κατάταξη σε βαθμούς του υπηρετούντος προσωπικού

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου για το νέο μισθολόγιο, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ως εξής:

αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,

ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,

γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,

δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη, στο βαθμό Γ

εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη , στο Βαθμό Β.

Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου αφαιρούνται δύο (2) έτη

Kατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού

Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ οι υπάλληλοι με πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτούΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(μετά την κατάταξη σε βαθμούς και Μ.Κ όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο)
Σημείωση:
Ο μισθός του νεοδιόριστου υπολογίστηκε με κράτηση για κύρια σύνταξη 6,67% στο σύνολο των αποδοχών του, θεωρώντας ότι πριν το διορισμό του είχε κάποια σχέση εργασίας με το Δημόσιο. Από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν.3865/2010 εφόσον προσλαμβάνεται για πρώτη φορά,χωρίς καμία σχέση εργασίας με το δημόσιο πριν το διορισμό του, υπάγεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ , οπότε η κράτηση για κύρια σύνταξη είναι 16% επί των αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές του την πρώτη χρονιά να διαμορφώνονται στο ποσό των 577€ και τη δεύτερη στα 700€
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1. Επιδόματα εορτών και αδείας
Όπως και σήμερα (500+250+250)

2. Οικογενειακή παροχή
Καταργείται το επίδομα γάμου (οικογενειακή παροχή) που ήταν 35 € και αυξάνεται το επίδομα των ανήλικων παιδιών ως εξής

1 παιδί από 18 € αυξάνεται σε 50 €
2 παιδιά από 36 € αυξάνεται σε 70 €
3 παιδιά από 83 € αυξάνεται σε 120 €
4 παιδιά από 130 € αυξάνεται σε 170 €
5 παιδιά από 203 € αυξάνεται σε 240 €

Στην ουσία δεν πρόκειται για καμία αύξηση . Υπάλληλος με 2 παιδιά έπαιρνε επίδομα γάμου 35 € + 36 € επίδομα παιδιών=71 € Τώρα θα παίρνει 70 €

3. Επιδόματα στελεχών της εκπαίδευσης


4. Επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών 100€

5. Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.)
Το επίδομα αυτό μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατ’ έτος, μετά από πιστοποιημένη, μέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη των στόχων σε ποσοστό πάνω από 80% κατά το προηγούμενο έτος και μπορεί να ισούται με προσαύξηση μέχρι 10% του βασικού τους μισθού, εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και 25% του βασικού τους μισθού, εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.

Καταργείται το επίδομα Ειδικής Αγωγής

Μπαλάγκας Γιάννης

Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ποιες υπηρεσιακές μονάδες καταργούνται και ποιων προϊσταμένων λήγει η θητεία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ για την " Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο" οι καταργούμενες υπηρεσιακές μονάδες και λήξη της θητείας των προϊσταμένων τους είναι η παρακάτω:

Άρθρο 22
Καταργούμενες υπηρεσιακές μονάδες και λήξη της θητείας των προϊσταμένων τους

1. Καταργούνται οι κάτωθι αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
α) τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) τα γραφεία φυσικής αγωγής,
γ) τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης,
δ) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.).
ε) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ ).

στ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.),
ζ) τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
η) τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γραφεία
Σ.Ε.Π.),
θ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και
ι) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει, αυτοδικαίως, η θητεία των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 καθώς και των υπεύθυνων προγραμμάτων:
α) αγωγής υγείας, πο υ προβλέπονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
β) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 και
γ) πολιτιστικών θεμάτων και μαθητικών καλλιτεχνικών αγώνων, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της 69259/Γ7/16-9-2003 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β ' 1321).

Β΄ Φάση των αποσπάσεων και τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε., του αιρετού Δημήτρη Mπράτη.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη Β΄ φάση των αποσπάσεων και τις προσλήψεις αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση , σας ενημερώνω για τα εξής :

1. Αύριο και μεθαύριο ( 20 και 21 Σεπτέμβρη 2011 ), συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ προκειμένου να πραγματοποιήσει τη Β φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ από ΠΥΣΠΕ. Στην αυριανή συνεδρίαση θα εξεταστούν οι ενστάσεις που έγιναν για τη μοριοδότηση κλπ, καθώς και η ένταξη συναδέλφων στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Όλες οι αιτήσεις θα μπουν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, την Τετάρτη 21-9-2011, και μόλις επικυρωθούν από το Συμβούλιο, την ίδια μέρα, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο προς ενημέρωσή σας. Σε ό,τι αφορά στα κενά των περιοχών, αυτά δεν έχουν κατατεθεί ακόμη στο Συμβούλιο.

2. Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων, θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών της Γ΄ φάσης , αφού επικαιροποιηθούν τα κενά. Οι προσλήψεις αναπληρωτών της Γ΄ φάσης αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

3. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας , όπως με ενημέρωσε το αρμόδιο τμήμα ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη, μέσω ΕΣΠΑ.

4. Η πρόσληψη αναπληρωτών ειδικοτήτων πληροφορικής και αγγλικής γλώσσας , στα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί η Β΄ φάση των αποσπάσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος, για τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών δεν υπάρχει ακόμη καμιά ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.
Δημήτρης Μπράτης.

Οι νέες αρμοδιότητες των Διευθυντών & Υποδιευθυντών

Διευθυντής σχολικής μονάδας ή προϊστάμενος
1. Ο διευθυντής ή προϊστάμενος είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της σχολικής μονάδας και είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική της λειτουργία. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 19, για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26), ως ισχύει.
2. Ειδικότερα, ο διευθυντής ή προϊστάμενος της σχολικής μονάδας ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
β) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (Α' 71) και συνεργάζεται με την κεντρική και τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου άρθρου,
γ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού της,
δ) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών σε εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας στην οποία προΐσταται ή των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων πο υ υπάγονται στην ενότητα σχολικών μονάδων πο υ συντονίζει και
ε) ευθύνεται για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης και της έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 3848/2010, και, με βάση τα σχετικά αποτελέσματα: αα) για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της δράσης της σχολικής μονάδας και ββ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και τα τμήματα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.
3. Ο διευθυντής τετραθέσιου και άνω δημοτικού σχολείου ή σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγεί στο προσωπικό της σχολικής του μονάδας, καθώς και στο προσωπικό των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων που υπάγονται στην ενότητα σχολικών μονάδων στην οποία προεδρεύει, τις κάτωθι άδειες απουσίας λόγω:
α) γάμου ή θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β' βαθμού ή άσκησης εκλογικού δικαιώματος ή συμμετοχής σε δίκη ή σε αιμοληψία,
β) βραχύχρονης ανάρρωσης και
γ) συμμετοχής σε εξετάσεις σε όσους εκπαιδευτικούς είναι σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε ιδρύματα της ανωτάτης εκπαίδευσης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ενημερώνει αυθημερόν την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης.
4. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. επιλέγει και τοποθετεί τους υπεύθυνους των τομέων των εργαστηρίων καθώς και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων ύστερα από γνώμη του υποδιευθυντή. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται ως υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Σ.Ε.Κ..
5. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, καταρχήν, δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα. Στα τετραθέσια, και πενταθέσια δημοτικά σχολεία, όπως και στα γυμνάσια και λύκεια με τρία έως και πέντε τμήματα, αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα έξι έως και δέκα ωρών εβδομαδιαίως, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων στα δημοτικά σχολεία και των τμημάτων στα γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

6. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη σχολική μονάδα και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στη σχολική μονάδα έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται απ ό τον υποδιευθυντή που ορίζεται .με απόφασή του και σε περίπτωση πο υ και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για σχολική μονάδα στην οποία δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας.
7. Ο προϊστάμενος σχολικής μονάδας αναπληρώνεται απ ό εκπαιδευτικό της ίδιας ή άλλης σχολικής μονάδας της ίδιας σχολικής ενότητας, κατά προτίμηση με βαθμό Α', ο οποίος ορίζεται με απόφαση του προέδρου του συντονιστικού συμβουλίου της σχολικής ενότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8.
8. Η απόφαση ορισμού αναπληρωτή που προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7 εκδίδεται απ ό το διευθυντή εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη του σχολικού έτους.

Υποδιευθυντής

1. Ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας συνεπικουρεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του, ασκεί τις αρμοδιότητες του διευθυντή που ο τελευταίος του αναθέτει με απόφασή του και τον αναπληρώνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3.
2. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης των διδασκόντων που αφορούν θέματα φοίτησης των μαθητών και
γ) μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.
3. Στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή.
4. Ο υποδιευθυντής ασκεί διδακτικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στο μισό, τουλάχιστον, του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και χρόνου υπηρεσίας

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Προσλήψεις Αναπληρωτών

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 05/7/2011
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
d.mpratis@gmail.com
http://www.mpratis.gr
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884
fax: 2103246893


Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2011-2012.
Σήμερα αναμένεται ή έκδοση της εγκυκλίου

Σύμφωνα με ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η Εγκύκλιος με την οποία θα προσκαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).
Με την Εγκύκλιο θα ορίζονται οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός των δηλώσεων προτίμησης, η διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης.
Δημήτρης Μπράτης

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Το Συμβουλίο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Δημήτρης Μπράτης
Αιρετός ΚΥΣΠΕ
d.mpratis@gmail.com
http://www.mpratis.gr

Αθήνα 12-04-2011

Σχετικά με την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.

Υπογράφηκε στις 11-4-2011, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και προωθείται για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.
Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου έχει ως εξής :

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος του Σταύρου , Μέλος ΔΕΠ ,ως Πρόεδρος.
2. Μπαμπούνης Χαράλαμπος του Νικολάου , Μέλος ΔΕΠ , ως μέλος.
3. Πάτσιου Βασιλική του Ηλία , Μέλος ΔΕΠ , ως μέλος.
4. Τύπας Γεώργιος του Ανδρέα , Σύμβουλος του Π.Ι. , ως μέλος.
5. Χριστοδούλου –Γκλιάου Νικολέτα του Γεωργίου , Σύμβουλος του Π.Ι. , ως μέλος.
6. Μπράτης Δημήτριος του Γεωργίου , δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
7. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη , δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βρατσάλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μέλος ΔΕΠ ,ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Ανδρέου Ανδρέας του Παντελή , Μέλος ΔΕΠ.
3. Κουτούγκος Αριστοφάνης του Μιλτιάδη, Μέλος ΔΕΠ.
4. Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα του Χαραλάμπους, Σύμβουλος του Π.Ι.
5. Σκαλιάπας Γεώργιος του Νικολάου, Σύμβουλος του Π.Ι.
6. Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
7. Αδαμίδου Βασιλική του Παύλου , δάσκαλα αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.


Δημήτρης Μπράτης

Σχετικά με τις γενικές μεταθέσεις.

Δημήτρης Μπράτης
Αιρετός ΚΥΣΠΕ
d.mpratis@gmail.com
http://www.mpratis.gr

Αθήνα 12-04-2011

• Σχετικά με τις γενικές μεταθέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Η απόρριψη των αιτήσεων των φοιτούντων στα διδασκαλεία
• Η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 12/4/2011

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ (12/4/2011) εξετάστηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ. Συγκεκριμένα:
• Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν οι 274 πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και 27 απορρίφθηκαν γιατί δεν είχαν τα τυπικά προσόντα. Εξετάστηκαν, επίσης, 92 αιτήσεις ως προς τη συνάφεια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων. Έγιναν αποδεκτές και οι 19 αιτήσεις ανάκλησης.
Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας θα ακολουθήσουν οι μεταθέσεις στην ειδική αγωγή, με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 21 του Ν.3699/08.
• Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ «…δε θα γίνουν μεταθέσεις σε πειραματικά, διαπολιτισμικά σχολεία γιατί αναμένεται η ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου ως τις 10 Μαΐου 2011…». Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός, συνάδελφοί μας να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης, σύμφωνα με το Νόμο, και οι αιτήσεις αυτές να μην εξετάζονται, παρά το γεγονός ότι στο Π.Δ. 50/96 άρθρο 12 παρ.5 αναφέρεται ρητά ότι οι μεταθέσεις σε πειραματικά, διαπολιτισμικά, κλπ, σχολεία προηγούνται των γενικών μεταθέσεων.
• Επισημαίνω, επίσης, ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ και σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης από τους συναδέλφους που φοιτούν στα διδασκαλεία υποστήριξα πως θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης επειδή κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους ίσχυαν άλλα δεδομένα και αν απορριφθούν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Δυστυχώς η πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ τις απέρριψε με το σκεπτικό: «εφόσον μεταβατικά δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους φοιτούντες στα διδασκαλεία πρέπει να ισχύσουν και γι’ αυτούς οι γενικές ρυθμίσεις μοριοδότησης και θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης».
• Σε ό,τι αφορά στις γενικές μεταθέσεις, όπως σας είχα ενημερώσει, δε θα πραγματοποιηθούν πριν από το Πάσχα, αφού ακόμη δεν έχουν αποσταλεί στο Υπ. Παιδείας τα κενά από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, εξαιτίας των συνενώσεων – συγχωνεύσεων.

Δημήτρης Μπράτης

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Ξεκινά την προσεχή Δευτέρα η διαδικασία των μεταθέσεων

Δημήτρης Μπράτης
d.mpratis@gmail.com
http://www.mpratis.gr


Ξεκινά την προσεχή Δευτέρα η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε., στις 11 & 12 Απριλίου 2011Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι

Ξεκινά την προσεχή Δευτέρα η διαδικασία των μεταθέσεων. Στις συνεδριάσεις του K.Υ.Σ.Π.Ε. που θα πραγματοποιηθούν στις 11 & 12 Απριλίου 2011, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Δευτέρα 11-4-2011
1. «Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2. «Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης, τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3. «Εξέταση θεμάτων που αφορούν τις Γενικές Μεταθέσεις του έτους 2011»
4. «Εξέταση αιτήσεων παραίτησης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Τρίτη 12-4-2011
1. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2. «Εξέταση αιτήσεων τοποθέτησης πρώην Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ σε προσωποπαγείς θέσεις και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Η διαδικασία των γενικών μεταθέσεων θα ακολουθήσει αμέσως μετά και αφού πρώτα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Π.Ε., προς το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα κενά .


Δημήτρης Μπράτης

Xρόνοs πραγματοποίησης των μεταθέσεων

Δημήτρης Μπράτης
d.mpratis@gmail.com
http://www.mpratis.gr


Σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ 11 και 12/4/2011
Δε θα γίνουν μεταθέσεις στα πειραματικά – διαπολιτισμικά σχολεία


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης των μεταθέσεων, σας ενημερώνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία των μεταθέσεων των ειδικών κατηγοριών (άρθρο 13 Π.Δ. 50/96). Ήδη, έχει ορισθεί γι’ αυτό συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη 11 και 12 /4/2011.
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, μεταθέσεις στα πειραματικά, διαπολιτισμικά, κλπ. σχολεία, με το επιχείρημα ότι πρόκειται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά στις γενικές μεταθέσεις, κατά την εκτίμησή μου, είναι αμφίβολο αν αυτές θα πραγματοποιηθούν , πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας θα αποστείλει, σήμερα, εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις όλης της χώρας, προκειμένου να καταγραφούν όλα τα οργανικά κενά που υπάρχουν, μετά τις συνενώσεις – συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων.
Επίσης, θα ζητείται από τους εκπαιδευτικούς «δήλωση πρόθεσης συνταξιοδότησης», μέχρι 31/8/2011, έτσι ώστε να καταγραφούν, πέρα από τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν, για να γίνουν οι μεταθέσεις και οι διορισμοί σ’ αυτά.

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Νέο μισθολόγιο: Μειώνονται μισθοί και θέσεις - Αλλάζει το ωράριο

Νέο μισθολόγιο: Μειώνονται μισθοί και θέσεις - Αλλάζει το ωράριο

Ο κύβος για το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου ερρίφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την επιστροφή του Γ. Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες το θέμα θα τεθεί σε συνάντηση του υπουργού Οικονομικών με τον Γ. Ραγκούση. Ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για τις θεσμικές αλλαγές στη λειτουργία του Δημοσίου.

Ο «Καλλικράτης» στο κράτος, θα φέρει σημαντικότατες αλλαγές στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων εκτός από ανατροπές στη δομή, τη διάταξη, τις διαδικασίες και το ωράριο του Δημοσίου. Από την εξίσωση που θα γίνει αναμένεται να θιγούν περίπου 100.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται από λίγα ευρώ μέχρι και 1.000!

Ο λόγος είναι απλός. Η ψαλίδα μεταξύ των υπουργείων σήμερα είναι τεράστια με την καθαρίστρια του υπουργείου Οικονομικών να λαμβάνει αμοιβή διευθυντή του υπουργείου Γεωργίας. Το νέο μισθολόγιο θα περιλαμβάνει και αυξήσεις, καθώς σήμερα δάσκαλοι και καθηγητές λαμβάνουν ψιχία, αλλά δουλεύουν ελάχιστες ώρες. Θα εισαχθεί το κριτήριο της παραγωγικότητας, κάτι που θα δώσει κίνητρο σε όσους υπαλλήλους θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους και να κάνουν καριέρα.

Στις θεσμικές αλλαγές και την αποκατάσταση της μισθολογικής δικαιοσύνης στο δημόσιο εμφανίζεται και η ΑΔΕΔΥ. Μόνο που το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων διεκδικεί το νέο μισθολόγιο να έχει θετικό πρόσημο. Η εξίσωση των αποδοχών να γίνει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, όπου όλα δείχνουν ότι είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης.

Απολύσεις
Για την ΑΔΕΔΥ κρίσιμο είναι και το θέμα των απολύσεων. Συνδικαλιστές πιστεύουν πως τα νέα οργανογράμματα των υπηρεσιών θα είναι πολύ φειδωλά σε θέσεις εργασίας, με στόχο να μειωθεί δραματικά ο αριθμός των δημοσίων λειτουργών σε λίγα χρόνια. «Με την κατάργηση των θέσεων καταργείται και η μονιμότητα, η οποία από εδώ και πέρα θα αφορά κάθε χρόνο όλο και λιγότερους εργαζόμενους» σημειώνουν. Κεντρικό είναι και το θέμα των προσλήψεων. Με τον κανόνα «5 συνταξιοδοτήσεις - 1 πρόσληψη» να καθορίζει το δανειακό μέλλον της Ελλάδας, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί οι νέες προσλήψεις να αφορούν σε μόνιμο προσωπικό και να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις και το στάτους των νέων εργαζομένων.

Με τον υπουργό Οικονομικών να εκπέμπει μηνύματα αισιοδοξίας για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού στρέφεται στο εσωτερικό. Στην ανάγκη η κυβέρνησή του να φέρει εκτός από νόμους και αποτελέσματα. «Υπάρχουν τρεις τομείς που το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι μηδέν» επισημαίνει στην «Η» συνεργάτης του Γ. Παπανδρέου και αναφέρει «τα σκουπίδια, την ενέργεια και τις επενδύσεις». Παρά ταύτα, στο περιβάλλον του Μαξίμου υπάρχει αισιοδοξία πως το πρώτο εξάμηνο του 2011 θα σημειωθεί επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε όλους τους τομείς.Στην πλατεία Συντάγματος πάντως αναμένουν την επίσκεψη της τρόικας στην Αθήνα στα τέλη του Ιανουαρίου.

\Αυτός είναι ο λόγος που ο Γ. Παπανδρέου έδωσε εντολή στον Γ. Παπακωνσταντίνου να επιβλέψει προσωπικά το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων και την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών στις ΔΕΚΟ. Ο υπουργός Οικονομικών αναμένει και την ανταπόκριση των ΔΕΚΟ που βρίσκονται στο χρηματιστήριο. «Αν δεν υπάρξει, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, το δημόσιο θα παρέμβει μέσω της δυνατότητας που του δίνει η συμμετοχή του στη μετοχική σύνθεση αυτών των εταιρειών» δηλώνουν κατηγορηματικά συνεργάτες του Γ. Παπακωνσταντίνου.

HMEΡΗΣΙΑ, 17/1/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ

1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων
1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά, τα ανώτερα περιφερειακά και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών.
1.1.1. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) είναι αρμόδια για:
α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου.
β. Αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου
γ. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
1.1.2. Τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ /ΑΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδια για:
α. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, για άσκηση διοικητικού έργου
β. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων και σε ΚΕΔΔΥ
γ. Αποσπάσεις σε πειραματικά σχολεία
δ. Αποσπάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία
ε. Αποσπάσεις σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στ. Αποσπάσεις σε μειονοτικά σχολεία
ζ. Αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία
Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων α έως ζ αφορούν τους εκπαιδευτικούς του ίδιου ΑΠΥΣΠΕ/ΔΕ
1.1.3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδια για τις αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
1.2. Όταν τα ανωτέρω ΥΣ συνεδριάζουν για αποσπάσεις εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία, συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα σχολεία αυτά.

2. Εκτέλεση αποσπάσεων
Οι προτάσεις των κεντρικών, των ανώτερων περιφερειακών και των περιφερειακών ΥΣ εκτελούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ, του Περιφερειακού Διευθυντή και του Διευθυντή εκπαίδευσης, αντίστοιχα.


Πρόταση ΟΛΜΕ – ΔΟΕ: Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, περ. β του άρθου 31 του ν. 3848/2010, για τις αποσπάσεις των υπαραρίθμων σε σχολείου άλλου νομού της ίδιας ή άλλης περιφερειακής διεύθυνσης.
Πρόταση ΟΛΜΕ: Για τις αποσπάσεις σε Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία αρμόδια είναι τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)

3. Κριτήρια για τις αποσπάσεις
3.1. Για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης (περιπτώσεις α-γ του προηγούμενου άρθρου) τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση της εκπαίδευσης
β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοίκηση, τη νομική ή άλλη επιστήμη
γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί
δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄
ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΔΒΜΘ
στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω
Για το σκοπό αυτό στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί με απόσπαση και αναφέρονται τα συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η αριθμητική αποτύπωσή τους.
3.2.1. Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (περιπτώσεις δ και ε του προηγούμενου άρθρου) λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια για τις μεταθέσεις, εκτός από τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης συνεκτιμώνται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τα εξής:

α. Βαριές και δυσίατες ασθένειες:
i. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους μονάδες 5 για ποσοστό 50-67% και μονάδες 10 για ποσοστό 67% και άνω)
ii. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας δήμου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν την επιμέλειά τους (μονάδες 2 για ποσοστό αναπηρίας 50-67% και μονάδες 5 για ποσοστό 67% και άνω)
iii. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5)
Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 ν. 3863/2010)
β. Η συνυπηρέτηση με σύζυγο εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.I. Τμημάτων ή Παραρτημάτων (μονάδες 6 επιπλέον).
γ.Η χηρεία, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά (μονάδες 5)
δ. Οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, όπως η διάζευξη ή διάσταση, η χηρεία ή η ανάγκη για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3)
ε. Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (μονάδες 2).
3.2.2. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:
α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (άρθρο … αυτού του νόμου)
β. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001)
γ. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010)
δ. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95)
ε. Είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών (παρ. άρθρου 16, παρ.Γ8, ν. 1566/85).
Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεμελιώνουν δικαίωμα απόσπασης,σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν,η απόσπαση πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή.(ν.3852, άρθρο 93)
3.2.3. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:
α. Πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
β. Είναι τρίτεκνοι
4.Για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων, σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά, καλλιτεχνικά, μουσικά, μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια για τις μεταθέσεις.

Πρόταση ΟΛΜΕ ΔΟΕ: Τα κριτήρια να καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

4. Κωλύματα αποσπάσεων
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών:
α. Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου … αυτού του νόμου.
β. Όσοι είναι στελέχη της εκπ/σης (σχολικοί σύμβουλοι, δ/ντές δ/σεων, προϊστάμενοι γραφείων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, διευθυντές και υποδ/ντές σχολείων)
γ. Όσοι υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31η Αυγούστου του έτους που γίνονται οι αποσπάσεις
δ. Όσοι ζητούν απόσπαση για τρίτο συνεχόμενο σχολικό έτος, εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης στην περιοχή όπου ζητούν να αποσπαστούν.
ε. Όσοι ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά ή μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει το προβλεπόμενο διάστημα υποχρεωτικής παραμονής σε αυτά.

5. Διαδικασία αποσπάσεων και τοποθετήσεων
5.1. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με την εξής σειρά:
α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ
β. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης
γ. Αποσπάσεις σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ
δ. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
ε. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων και σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά σχολεία, σε καλλιτεχνικά σχολεία,σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε μειονοτικά σχολεία, σε μουσικά σχολεία
στ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
5.2. Ειδικότερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, αποσπούν ή τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά:
α. Αποσπάσεις και τοποθετήσεις υπεραρίθμων
β. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΥΣ
γ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου
δ. Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές
ε. Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων
στ. Προσωρινές τοποθετήσεις μεταταχθέντων
ε. Τοποθετήσεις αναπληρωτών
5.3. Όταν ικανοποιείται το αίτημα εκπαιδευτικού για μια κατηγορία απόσπασης, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες απόσπασης.

Πρόταση ΔΟΕ: Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων 5.2.γ και 5.2.δ να συνεξετάζονται.