Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γ. Γραμματέα,
Γνωρίζετε ότι για τη σύνταξη των μισθολογικών καταστάσεων και την καταβολή των μισθών των εκπαιδευτικών Π.Ε. δεν υπάρχει υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να πληρώνονται οι συνάδελφοί μας έγκαιρα και με ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, οι Δ/ντές εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων οι οποίοι έχουν να μισθοδοτήσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καταφεύγουν σε συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες μηχανοργάνωσης, χωρίς αυτό να επιτρέπεται νομικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι με μηνιαία εισφορά ή με επιπλέον εισφορά όταν υπάρχουν άλλες αμοιβές (δώρα, επιδόματα, αναδρομικές αποδοχές) που τους αφορούν.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γ. Γραμματέα,
Αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη (Υπουργείο Παιδείας) να παρέχει ένα σύγχρονο και ασφαλή τρόπο πληρωμής των εκπαιδευτικών, δίχως καμιά οικονομική επιβάρυνση. Πέραν, όμως, της οικονομικής επιβάρυνσης τίθεται θέμα διαφύλαξης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ΑΦΜ, αριθμός μητρώου και ταυτότητας, οικονομικά στοιχεία, οικογενειακή κατάσταση), από τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Τέλος αμφιβολίες υπάρχουν και ως προς την εφαρμογή των νόμων και των εγκυκλίων του κράτους σχετικά με τα καταβαλλόμενα ποσά και τις ανάλογες κρατήσεις.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί αυτή την κατάσταση απαράδεκτη και παράνομη. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απασχολεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Απαιτούμε να δώσετε, άμεσα, λύση στο πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε δικαστικά, προκειμένου να σταματήσει η παράνομη παρακράτηση χρημάτων από τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου