Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

17 προτάσεις αλλαγών

ΑΠΟΨΗ
17 προτάσεις αλλαγών
για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών
ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*
Κρίνω σκόπιμο, επειδή τελευταία γίνεται πολύς και έντονος λόγος για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και τα νέα κριτήρια που ενδέχεται να θεσπίσει το υπουργείο Παιδείας, να παρουσιάσω -για ανταλλαγή απόψεων- τις προτάσεις μου, που αποτελούν προϊόν της μακρόχρονης εμπειρίας μου, προκειμένου να διαμορφώσουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα το καλύτερο Π.Δ. περί μεταθέσεων, καθότι για μένα ο συνδικαλισμός, όπως επισημαίνω, «αποτελεί θέση και όχι άρνηση». Κι ακόμη, για να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής βουλευτές όλων των κομμάτων, προκειμένου να μην στοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς, και μάλιστα για πράγματα που δεν γνωρίζουν ...
Εξυπακούεται, βέβαια, ότι άμεσα επιβάλλεται η τροποποίηση άρθρων του Π.Δ. 50/96 και 100/97, για να άρουμε τις όποιες αδικίες υφίστανται και εμπεριέχονται στα ισχύοντα Π.Δ.
1.Κατάργηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, όπου οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών πραγματοποιούνται με πράξη του διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι όποιες τοποθετήσεις να γίνονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στα κενά που γνωστοποιούνται πριν και να ισχύουν φυσικά τα κριτήρια των τοποθετήσεων.
2. Επανακαθορισμός των αποφάσεων των ΠΥΣΠΕ που αφορούν τις κατηγοριοποιήσεις των σχολικών μονάδων, για να επέλθει η ομοιογένεια των σχολείων σε όλη τη χώρα. Το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί σύντομα και από μηδενική βάση. Τα κριτήρια της επανακατάταξης πρέπει να είναι ενιαία, γιατί -δυστυχώς- σήμερα αδικούνται αρκετοί συνάδελφοι σε νομούς έναντι άλλων που υπερμοριοδοτούνται, π.χ.:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
- Από οργανικότητα σχολείου 2 μόρια
- Από συνθήκες διαβίωσης 2 μόρια
- Χιλιομετρική απόσταση έως 20 χλμ. 1 μόριο
- 20-40 χλμ. 2 μόρια
-40-60 χλμ. 3 μόρια
-60 και άνω χλμ. 4 μόρια
- Σύνολο 10 μόρια.
3. Χαρακτηρισμός εκ νέου των δυσπρόσιτων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, ειδικά σε περιοχές (π. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο) και νομούς που οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις καθίστανται πλέον απρόσιτες. Οι όποιοι χαρακτηρισμοί ενιαίοι και με ενιαία κριτήρια σε όλη τη χώρα και μάλιστα σύντομα.
4. Βελτίωση του Προεδρικού Διατάγματος 50/96 περί μεταθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με το 100/97, κα συγκεκριμένα στο άρθρο 13, που αναφέρεται στις ειδικές περιπτώσεις. Υπάρχουν ασθένειες που, δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο. Ήδη έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από την πρώτη εφαρμογή του σχετικού διατάγματος, με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοί μας να ταλαιπωρούνται, να αδικούνται, αλλά και κάποιοι άλλοι να μετατίθενται μετά θάνατον.
5. Επαναφορά στο ΚΥΣΠΕ όλων των αποσπάσεων που πραγματοποιούνται σήμερα από το ΚΥΣΔΙΠ και το ΥΠΕΠΘ ερήμην των αιρετών του κλάδου, σε φορείς και ιδρύματα. Συγκεκριμένα, αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις , Διευθύνσεις, Γραφεία, ΟΕΕΚ, ΠΕΚ, Παιδαγωγικά Τμήματα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ , Γραμματείες Διδασκαλείων, Βιβλιοθήκες, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.λπ. (αναβάθμιση ΚΥΣΠΕ).
6. Άμεση επίλυση του οξύτατου προβλήματος των υπεραριθμιών, όπου το κάθε ΠΥΣΠΕ πρωτοτυπεί και ταυτόχρονα αυθαιρετεί. 'Ο,τι ισχύει για τις οργανικές υπεραριθμίες να ισχύει και για τις λειτουργικές. Εκπαιδευτικός που κρίνεται υπεράριθμος με υπαιτιότητα της υπηρεσίας και δεν τοποθετείται σε σχολείο της προτίμησής του, να μην υποχρεούται να υπηρετήσει στη θέση που αναγκαστικά τοποθετείται από τη διοίκηση. Αναφέρομαι στην τρίτη φάση των υπεραριθμιών με τα γνωστά προβλήματα.
7. Καθιέρωση συστήματος αποσπάσεων όλων των κατηγοριών με αντικειμενικά και σαφή κριτήρια (ειδικές κατηγορίες, πολύτεκνοι). Να υπολογίζεται το σύνολο των μορίων από συνυπηρέτηση, εντοπιότητα , αρχαιότητα, οικογενειακούς λόγους, όπως και μόρια από δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης (ΔΣΔ).
8. Κατάργηση των περιοχών (ζωνών) μετάθεσης για να είναι ενιαία τα ΠΥΣΠΕ, και όχι χωρισμένα σε περιοχές, με προβλήματα τόσο στις μεταθέσεις όσο και στις αποσπάσεις.
9. Όσοι αποσπώνται σε φορείς και γραφεία να παίρνουν τα μόρια των αποσπάσεων, όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής ή και ΠΥΣΠΕ. Ό,τι ισχύει κατά τις αποσπάσεις για στρατιωτικούς, λιμενικούς, αστυνομικούς, ΟΤΑ, δικαστικούς να ισχύσει και για τους συζύγους των εκπαιδευτικών.
10. Κατάργηση του δικαιώματος της δίμηνης απόσπασης από το διευθυντή Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς. Να έχει μόνο το δικαίωμα προσωρινής τοποθέτησης και μέχρι τη συνεδρίαση του επόμενου συμβουλίου.
11. Να επανέλθει, ως προς τον καθορισμό της Η.Δ. , ό,τι ίσχυε σε Προεδρικό Διάταγμα παλαιότερα και να προστεθεί το «ό,τι άλλο θέλετε εισηγηθείτε».Να έχουν, δηλαδή, το δικαίωμα οι αιρετοί να προσθέτουν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
12.Οι τακτικές μεταβολές των σχολείων να ανατίθενται στα ΠΥΣΠΕ και όχι να πραγματοποιούνται με πράξη των διευθυντών Εκπαίδευσης (προτάσεις κάθε Νοέμβρη) και φυσικά με τη συμμετοχή των λαϊκών οργάνων.
13. Τα κενά για τις μεταθέσεις να υπολογίζονται μέχρι 10/10 σύμφωνα με τον νόμο περί παραιτήσεων που δεν επιτρέπει τις παραιτήσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για λόγους υγείας - οικογενειακούς - κοινωνικούς.
14. Οι μεταθέσεις στα πειραματικά - διαπολιτισμικά σχολεία να πραγματοποιούνται με αντικειμενικά - μετρήσιμα κριτήρια. Να καταργηθεί η άτυπη συνέντευξη των 5 μορίων, που καθιερώθηκε τυπικά και -δυστυχώς- ισχύει. Τα όποια βέβαια κριτήρια κυκλοφόρησαν έχουν καθιερωθεί από παλιότερους αιρετούς και φυσικά δεν είναι νομοθετημένα (πράγμα που έχω αναφέρει σε Γ.Σ. και έχω καταγγείλει κατά το παρελθόν κάποιες επιλογές). Πρέπει να εκτιμώνται η έρευνα, το συγγραφικό έργο και η διδακτική εμπειρία. (Όσο για τα διαπολιτισμικά σχολεία, ειλικρινά δεν βλέπω σήμερα τον λόγο της ύπαρξής τους). Κάτι που πρέπει να δούμε και πάλι.
15. Οι ενστάσεις να εκδικάζονται από β' βαθμό και φυσικά από ανώτερο Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ.)
16. Δεν αναφέρομαι στις μεταθέσεις των ΣΜΕΑ - ΚΕΔΔΥ, και ειδικά μετά την ψήφιση τελευταία του νόμου περί Ειδικής Αγωγής επί Ν.Δ., όπου επικρατεί αναστάτωση. Απαιτείται, συνεπώς, διάλογος στη βάση και τον λόγο τώρα έχει το Δ.Σ. της ΔΟΕ ..
17. Οι ανακλήσεις των αιτήσεων μετάθεσης να γίνονται αποδεκτές μέχρι 15/3, και όχι μέχρι 15/12, όπως ισχύει μέχρι τώρα με το ισχύον Π.Δ. 50/96.
* Αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου