Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΠΥΣΠΕ- ΜΑΪΟΣ 2010

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΠΥΣΠΕ για το χρονικό διάστημα που μας πέρασε και συγκεκριμένα από τα τέλη Οκτώβρη μέχρι και σήμερα έχουν να κάνουν με τα εξής:

• Με την πρόσληψη μιας σειράς ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε ολοήμερα σχολεία του νομού. Συγκεκριμένα:
Φυσικής Αγωγής από 19/10/09 για 12 ώρες
Αγγλικών από 23/10/09 επίσης για 12 ώρες
Φυσικής Αγωγής στο ειδικό σχολείο από 26/10/09 για την κάλυψη των αναγκών εκεί
Μουσικής από 16/11/2009 για 12 ώρες
και Πληροφορικής από 20/11/2009 για 12 ώρες επίσης .

• Με την πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρώτριας Νηπιαγωγού από 23/10/09 έως 21/6/2010 στο 6ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών.

• Συζητήθηκε κι έγινε ομόφωνα δεκτή η παραίτηση ωρομίσθιας εκπαιδευτικού των Αγγλικών.

• Χορηγήθηκε άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου σε τρεις συναδέλφους

• Διατέθηκε εκπ/κός Φυσικής Αγωγής για συμπλήρωση του ωραρίου του στο 4/θ Καρπερού (Πρωινή ζώνη ) με οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα, στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Καρπερού επίσης για τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα και στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δήμητρας για τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από 1-12-2009 μέχρι τέλους του διδ. έτους, για το λόγο ότι δεν κάλυπτε το ωράριό του και για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες που υπήρχαν στα σχολεία αυτά.

• Συζητήθηκαν επίσης και εγκρίθηκαν οι υπερωρίες των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία του 3ου τριμήνου 2008/09 , καθώς επίσης και του 1ου & 2ου τριμήνου 2009/10 .
• Ανατέθηκε σε συνάδελφο , μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων του 3/θεσίου Δημ. Σχολ. Κιβωτού, από 1/12/2009 έως 21/6/2010 υπερωρίες 10 ώρες για συμπλήρωση ωραρίου στο ολοήμερο, λόγω αναρρωτικής άδειας της δασκάλας που υπηρετούσε εκεί σύμφωνα πάντα, με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και την αριθ. 291/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

• Συζητήθηκε κι έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση παραίτησης του Προϊσταμένου Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης , κ Χαριζούλη Βασιλείου, από 8-1-2010.

• Στη συνέχεια το Συμβούλιο προκήρυξε την κενή θέση του Προϊσταμένου Εκπ/κών Θεμάτων και κάλεσε τους Εκπ/κούς που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Ν. 3467/2007 (ΦΕΚ 128/21-6-2006 τ.Α΄) να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

• Τοποθέτησε σε συνεδρίασή του, Διευθυντή στο 2ο 6/θ Δημ. Σχολείο Γρεβενών το συνάδελφο, Χαριζούλη Βασίλειο, από 11-1-2010 έως 31-7-2011, μέχρι δηλαδή την ημερομηνία λήξης της θητείας και των υπολοίπων διευθυντών. Πρέπει να σας αναφέρω πως με βάση τον αξιολογικό πίνακα που είχε δημιουργηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής των Δ/ντών , πρώτα κλήθηκε, ο συνάδελφος που ακολουθούσε στον πίνακα κ, Λιάκος Χρήστος, αλλά δεν επιθυμούσε να τοτοθετηθεί στη θέση αυτή.

• Ακολούθησε η τοποθέτηση αναπληρώτριας Νηπιαγωγού στο Τμήμα Ένταξης του 3ου 2/θ Νηπ/γείου Γρεβενών από 11-1-2010 μέχρι τη λήξη του διδ. έτους.

• Τοποθετήθηκε με ψήφους τέσσερις προς ένα από το συμβούλιο ως αναπληρωτής Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο συνάδελφος Φαρμάκης Γρηγόρης, με διαδικασία αναπλήρωσης από 20-1-2010 μέχρι τη λήξη του διδ. έτους. Υπήρξε διαφωνία από μέρους μου που πρότεινα τη συνάδελφο, Αναστασιάδου Ευτυχία, ζητώντας να εφαρμοστούν τα άρθρα 8 παράγραφος δ΄ και άρθρο 3 περίοδος Γ΄( που αναφερόταν σε διαδικασία συνέντευξης των υποψηφίων και κάλυψη της θέσης σύμφωνα με την προκήρυξη που ο Ν/ 3467 όριζε.)
• Κατανείμαμε 2 κενές οργανικές θέσεις ως εξής :
Αγγλικών και Φυσικής αγωγής στο 2ο 6/Θ Δημ. Σχολείο Δεσκάτης και 4ο 12/Θ Δημ. Σχολείο Γρεβενών.

• Τo συμβούλιο απέσπασε μια σειρά από εκπ/κούς με τέσσερις προς έναν ψήφους από 16-2-2010 μέχρι τη λήξη του διδ. έτους για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στο 1/θέσιο Δημ. Αγίων Θεοδώρων μετά από μακροχρόνια άδεια της δασκάλας που υπηρετούσε εκεί ως εξής:
Συνάδελφο από το 2/θ Δημ. Σχολείο Βατολάκκου στο 1/θ Δημ. Σχολείο Αγίων Θεοδώρων
Συνάδελφο από το 1ο 12/θ Δημ. Σχολείο Γρεβενών στο 2/θ Δημ. Σχολείο Βατολάκκου
Πρότεινα να μην αποσπαστεί κανείς από τους προηγούμενους συναδέλφους για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των παραπάνω σχολείων, πράγμα που δεν απεφεύχθη τελικά , με την αναστάτωση που ακολούθησε και την κατάληψη του σχολείου του Βατολάκκου από τους γονείς, αλλά και για λόγους υγείας του συγκεκριμένου συναδέλφου.
Πρότεινα σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση να αποσπαστούν στο 1/θ Δημ. Σχολείο Αγίων Θεοδώρων οι εξής:
1. Συνάδελφος γιατί δεν είχε αντικείμενο και υπηρεσιακές αρμοδιότητες μια και ήταν απεσπασμένος στη Δ/νση εκείνο το διάστημα.
2. Συνάδελφος για το λόγο ότι μετά την άδεια των δύο μηνών βρισκόταν στη Δ/νση και
3. Συνάδελφος γιατί με απόφαση του ΠΥΣΠΕ έχει τοποθετηθεί ως υπεράριθμος στα τρία σχολεία της Δεσκάτης, άρα κατά συνέπεια μπορούσε να μετακινηθεί.

• Συνέπεια αυτών ήταν να ακολουθήσει μια σειρά αποσπάσεων συναδέλφων ως εξής:
1. Μιχαλογιάννη Βασιλική χωρίς αίτηση της από το 4ο Γρεβενών στο 1ο . Εδώ θα πρέπει να αναφέρω πως έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει αδικημένη, με τις συνεχείς μετακινήσεις, αφού είναι η τρίτη της απόσπαση μέσα σε μία σχολική χρονιά, με όποιες αλλαγές συνεπάγεται αυτό στο πρόγραμμα και την καθημερινότητά της. Για το σκοπό αυτό το συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιεί μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση των συναδέλφων. Παρεπιπτώντος θα ήθελα να αναφέρω πως δεν ήταν και η μόνη που αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλήμα, αλλά δυστυχώς οι πλειοψηφίες καθορίζουν και τα αποτελέσματα, κάτι που οδήγησε και το σύλλογό μας να ασχοληθεί με το θέμα, στέλνοντας ανάλογο έγγραφό εφιστώντας την προσοχή του ΠΥΣΠΕ στο θέμα αυτό.
2. Τσοκαλίδης Ιωάννης από το Γραφείο της Δ/νσης στο 4ο Δημ. Σχολείο Γρεβενών επιστρέφοντας στην οργανική του θέση γιατί εξέλειπαν οι λόγοι απόσπασης ( ασθένεια) αναφερόμενος στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ

• Ενημερωθήκαμε για την αναφορά της συναδέλφου, Αναστασιάδου Ευτυχίας, η οποία μας κοινοποιήθηκε με τελικό αποδέκτη το υπουργείο. Δεν είχαμε όμως δικαίωμα περαιτέρω εξέτασης αφού κατά 1ον απευθυνόταν στο Υπουργείο και κατά 2ον δεν αποτελούσε ένσταση.
• Tέλος μετά την ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ που ακολούθησε συνεδριάσαμε με θέμα κατάρτιση πίνακα προακτέων κατά κλάδο και με αλφαβητική σειρά, ο οποίος περιλαμβάνει συναδέλφους που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για προαγωγή στον επόμενο βαθμό από 1-5-2010 μέχρι 30-4-2011.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Εδώ κλείνω τον απολογισμό μου, έχοντας κάνει αναφορά σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο ΠΥΣΠΕ το χρονικό διάστημα που μας πέρασε.
Βέβαια μετά από λίγες μέρες θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εντός του νομού μια διαδικασία που βρίσκεται είδη σε εξέλιξη.
Αξίζει να αναφέρω πως ο πίνακας με τα μόρια στάλθηκε από τη Δ/νση πριν ακόμα ελεγχθεί από το ΠΥΣΠΕ με αποτέλεσμα να εντοπιστούν από εμένα όπως και από εσάς που με τα καταγγείλατε σειρά από λάθη.
Λάθη που αλλοίωναν τη σειρά κατάταξής και αποπροσανατόλιζαν τους συναδέλφους κατά τη διαδικασία δήλωσης σχολείων.
Μετά από παρέμβασή μου γιατί αυτό είναι το χρέος μου ως αιρετού και αυτό περιμένετε όλοι εσείς από τους εκπροσώπους που εκλέγετε, έγιναν διορθώσεις, εκκρεμούν όμως και άλλες που έχουν εντοπιστεί.
Πιστεύω ότι και αυτές το προσεχές διάστημα να τακτοποιηθούν παρά το γεγονός των μεμονωμένων αντιδράσεων που δημιούργησε η παρέμβασή μου για τον έλεγχο αυτό, με τον ισχυρισμό ότι ο αιρετός δεν έχει κανένα δικαίωμα να ελέγξει τα μόρια γιατί αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Τους υπενθυμίζω και για όσους δεν το γνωρίζουν το άρθρο 15 , παράγραφος 4 και 5 του ΠΔ 100/97 που αναφέρονται στη διαφάνεια της διαδικασίας αυτής και τον πλήρη έλεγχο από τους αιρετούς και το ΠΥΣΠΕ γενικότερα των αιτήσεων και του πίνακα κατάταξης με τα μόρια .
Δυστυχώς στνάδελφοί μου εκεί φτάσαμε σήμερα ώστε κάποιοι να θεωρούν ότι δεν πρέπει να ελέγξει κανένας την ορθότητα των στοιχείων τους.
Ευχαριστώ!!!

ο αιρετός του ΠΥΣΠΕΔημήτρης Ευαγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου