Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α Ι Ρ Ε Τ Ο Υ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το ΠΥΣΠΕ για το χρονικό διάστημα που μας πέρασε έχουν να κάνουν με τα εξής:
Οι μεταθέσεις και οι Τοποθετήσεις
Με βάση τον πίνακα κατάταξης πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη σειρά οι μεταθέσεις των Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Ειδικοτήτων και Ειδικής Αγωγής. Για το σύνολο των μεταθέσεων η απόφαση ήταν ομόφωνη εκτός απ’ τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής.
Συγκεκριμένα όσον αφορά την τοποθέτηση των 2 μετατιθέμενων συναδέλφων νόμος 3699/2008, το άρθ. 21 αναφέρει: Κατά την οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις προηγούνται τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δε υπερβαίνει το 20% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σ΄ αυτές.
Όσον αφορά την ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου υπήρξε διάσταση απόψεων με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί διαφορετική πρόταση.
Για το σκοπό αυτό διαφώνησα και ζήτησα να υπάρξει σχετική γνωμοδότηση για το θέμα, έγγραφο δηλαδή από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΠΘ, μια και προφορική ενημέρωση και διαβεβαίωση υπήρξε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το αντίστοιχο τμήμα της Ειδικής αγωγής.
Βέβαια με μία τέτοια γνωμοδότηση θα υπήρχε σαφής εικόνα για το ποιος προηγείται ώστε να μην υπάρξει αδικία, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκα και γι αυτό και διαφώνησα.
Οι Αποσπάσεις:
Με τη νέα σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από αποσπάσεις και τοποθετήσεις συναδέλφων για να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά των σχολείων.
Βέβαια και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μοριοδοτημένο σύστημα αποσπάσεων έγινε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν οργανική στο νομό, είτε η οργανική τους είναι σε χωριό ,είτε βρίσκονται στη διάθεσή του ΠΥΣΠΕ είτε το σχολείο τους βρίσκεται σε αναστολή. Τέθηκαν για το σκοπό αυτό ορισμένα κριτήρια όπως:
1)Τα έτη υπηρεσίας
2) Αν τα σχολεία τους είναι σε αναστολή
3) Η οικογενειακή κατάσταση και παιδιά στο σχολείο.
4) Τα γεγονός αν υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο κλπ.
Ακολούθησαν οι συνάδελφοι που ήρθαν με απόσπαση στο νομό είτε με τις πρώτες είτε με τις δεύτερες.
Βέβαια κατά 100% δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι και αυτό γιατί η πλειοψηφία ζητούσε απόσπαση στα σχολεία της πόλης και μάλιστα με μία μόνο επιλογή στην αίτησή τους, αντιμετωπίζοντας έτσι το ΠΥΣΠΕ πρόβλημα στελέχωσης των σχολείων των χωριών αλλά και πληθώρα αιτήσεων για τα σχολεία της πόλης.
Δεν ικανοποιήθηκαν έτσι, η Παλλάντζα Κατ., απεσπασμένη για την οποία είχαμε συζητήσει να υπάρξει βελτίωση θέσης με την πρώτη ευκαιρία μια που περιμέναμε νέες αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ αλλά και αναπληρωτές, πράγμα που έγινε μετά από λίγες μέρες και η συνάδελφος αποσπάσθηκε στο 7ο σχολείο Γρεβενών.
Οι βελτιώσεις θέσεων:
Πραγματοποιήθηκαν ακόμα μια σειρά από βελτιώσεις θέσεων από το σχολείο της Κρανιάς στο σχολείο του Βατολάκκου, από το Γραφείο της Δ/νσης στο σχολείο της Δήμητρας ώστε να λειτουργήσει 2/θέσιο το συγκεκριμένο σχολείο αλλά και να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.
Η Υποβάθμιση σχολικών μονάδων.
Υποβαθμίστηκαν φέτος από 2/θέσια σε μονοθέσια μια σειρά από σχολεία στο νομό μας.
Συγκεκριμένα: Άγιος Γεώργιος με 9 παιδιά
Βατόλακκος με 12 παιδιά
Δήμητρα με 12 παιδιά
Διαφώνησα με την υποβάθμιση τω σχολείων της Δήμητρας και του Βατολάκκου με το σκεπτικό ότι με 12 παιδιά και όλες τις τάξεις δεν μπορεί κανένας συνάδελφος να λειτουργήσει.
Η επιλογή μου αυτή βέβαια τις επόμενες μέρες με δικαίωσε μιας και το ΠΥΣΠΕ απασχόλησε ζήτημα αναβάθμισή τους και απόσπασης συναδέλφων σ΄ αυτά. Έτσι άρχισαν να επαναλειτουργούν ξανά ως 2/θέσια τα σχολεία Βατολάκκου και Δήμητρας.
Η τοποθέτηση υποδιευθυντών υπεύθυνων σε ολοήμερα 6/θέσια.
Το ΠΥΣΠΕ τοποθέτησε μια σειρά από συναδέλφους ως υπεύθυνων στα 6/θέσια ολοήμερα σχολεία των Γρεβενών, της Δεσκάτης και του Καρπερού.
Συμφώνησα για τα σχολεία που υπήρχε μία και μοναδική αίτηση και διαφώνησα για το 2ο Δεσκάτης αφού τη θέση τη διεκδικούσαν 2 συνάδελφοι.
Συγκεκριμένα υπήρχε συνάδελφος που τον προηγούμενο χρόνο ήταν στο ολοήμερο και επιθυμούσε να συνεχίσει για δεύτερη χρονιά , με επιτυχημένο έργο που το αποδείκνυαν η συμμετοχή των μαθητών αλλά και για το γεγονός δημιουργίας ανάλογου κλίματος στο σχολείο μιας και είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες.
Η πρόταση όμως ήταν διαφορετική και πέρασε πλειοψηφικά με 4 – 1. Έτσι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να συνεχίσει την τάξη του παρά το γεγονός ότι η εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολείων 2009-2010 το περιέγραφε ξεκάθαρα ότι κάθε συνάδελφος που επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει για δεύτερη χρονιά την τάξη του.
Η επιστροφή συναδέλφου:
Επέστρεψε και ανέλαβε υπηρεσία στην οργανική του θέση μετά το αποτέλεσμα των εκλογών συνάδελφος αποσπασμένος σε πολιτικό γραφείο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το ΠΥΣΠΕ να υποχρεωθεί συναδέλφισσα που αρχικά είχε αποσπαστεί στο σχολείο αυτό να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο της πόλης (από το 3ο στο 4ο Δ.Σ.).
Η απόσπαση έγινε με το σκεπτικό της μη διατάραξης της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των τάξεων του σχολείου. Για το λόγο αυτό αποσπάστηκε η συνάδελφος που ήταν στο ολοήμερο με μια ομόφωνη απόφαση.
Ασχολήθηκε επίσης με θέματα όπως η μονιμοποίηση συναδέλφων, η αλλαγή βαθμού από το Β’ σε Α’, οι υπερωρίες των ολιγοθέσεων η μισθολογική αναβάθμιση λόγω μεταπτυχιακού (44 €), η πρόσληψη μιας σειράς ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τα ολοήμερα σχολεία κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου