Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Αποσπάσεις εκτός διδακτικού έργου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών
εκτός διδακτικού έργου


Μετά από ενημέρωσή μου από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΠΘ σας ενημερώνω για τον αριθμό εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (Λυκουρέντζος – Σπηλιωτόπουλος) σε φορείς και ιδρύματα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Εκφράζω πάντως την άποψη, τέτοια φαινόμενα να σταματήσουν οριστικά στο εξής, προς όφελος του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν θέση στα σχολεία και όχι στα Γραφεία.

Καραγιάννης Θωμάς


Πίνακας αποσπάσεων
μέχρι 4-10-2009

Σε φορείς Αποσπάσεις Ανακλήσεις
ΑΕΙ 406 7
ΤΕΙ 24 1
Ακαδημία Αθηνών 7 0
Διευθύνσεις-Γραφεία 1408 23
Περιφέρειες 94 0
Μητροπόλεις 20 0
ΟΕΕΚ Ι 145 0
ΟΕΕΚ ΙΙ 29 0
ΟΕΠΕΚ 6 0
ΠΙ 26 0
ΚΕΓ 3 0
ΚΕΕ 2 0
Εθνική Βιβλιοθήκη 32 0
Δημοτικές Βιβλιοθήκες 93 0
Γενικά αρχεία του κράτους 120 0
Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ 153 0
ΣΥΝΟΛΟ 2568 31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου