Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ 78ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΟΕ
78η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

Στην 78η τακτική γενική συνέλευση της ΔΟΕ πήραν μέρος 639 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι.
Ξεκινώντας τις εργασίες της η Γ.Σ. προχώρησε στη διαπίστωση ή μη της ύπαρξης απαρτίας:
Αρχικά προέκυψε πρόβλημα με τους αντιπροσώπους τριών συλλόγων, όσον αφορά την αναγνώρισή τους και συγκεκριμένα με τους: 1) Άνω Λιοσίων, 2) Καρύστου και 3) Δωρίδας γιατί δεν υπήρχαν δικαστικοί αντιπρόσωποι κατά τη διαδικασία των εκλογών (Νόμος 1264).
Αναγνωρίσθηκαν οι αντιπρόσωποι των δύο από τους τρεις συλλόγους, ενώ δεν αναγνωρίστηκαν οι αντιπρόσωποι από το σύλλογο της Δωρίδας για τον οποίο εκκρεμούσε ένσταση με συνέπεια οι αντιπρόσωποί του να μη πάρουν μέρος στη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Προεδρείου, ελεγκτικής επιτροπής και εκλεκτόρων για την ΑΔΕΔΥ.
Αφού λύθηκαν τα διαδικαστικά αυτά προβλήματα, ορίστηκε το οριστικό Προεδρείο της συνέλευσης με αντιπροσώπευση από όλες τις παρατάξεις με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ και επικύρωση της απόφασης αυτής από το σώμα των αντιπροσώπων της Γ.Σ.
Ξεκίνησε έτσι η διαδικασία και δημιουργήθηκαν επιτροπές αποδελτίωσης των προτάσεων που έστειλαν οι σύλλογοι, ο ορισμός της ώρας κατάθεσης ψηφοδελτίων και μια σειρά διαδικαστικά ζητήματα που απασχόλησαν τη Γ.Σ. του κλάδου.
Ακολούθησε ο απολογισμός των Αιρετών του ΚΥΣΠΕ και ενημερώθηκαν οι αντιπρόσωποι για τις μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις στο εξωτερικό και μια σειρά άλλα θέματα.
Τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν οι ανάλογες απαντήσεις.
Ιδιαίτερα απασχόλησε το σώμα ο νέος νόμος Ειδ. Αγωγής 3699/08 και ειδικά τα άρθρα που αναφερόταν στην τοποθέτηση προϊσταμένων στα ΚΕΔΔΥ, και οι αποσπάσεις των εκπ/κών σ’ αυτά.
Το γεγονός επίσης (μάλιστα πολύ έντονα) ότι οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής με πτυχίο από το Βόλο που δεν τους δίδεται το δικαίωμα για μόνιμο διορισμό (μη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων).
Τέθηκε έντονα επίσης το θέμα της μοριοδότησης των αποσπάσεων, κάτι που προβλέπεται με την αναμόρφωση του νέου Π.Δ. που αναφέρεται στις μεταθέσεις, καθώς επίσης και η αλλαγή των σημείων του Π.Δ. 50/96 που αναφέρεται στη μοριοδότηση των σχολείων, στην αλλαγή της μοριοδότησης των απεσπασμένων στα Γραφεία και τις Δ/νσεις (να μην παίρνουν δηλαδή τα μόρια της Οργανικής τους αλλά της πόλης που ανήκει το Γραφείο ή η Δ/νση).
Ακολούθησε από τον Πρόεδρο του ΙΠΕΜΙΔΟΕ απολογισμός.
Αναφέρθηκε στην προσπάθεια του ινστιτούτου για την καταγραφή των προβλημάτων σχετικά με τα νέα βιβλία, για τις επιτροπές που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό και τις ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 2008-2009 και έκλεισε τις εργασίες την πρώτη μέρα η Γ.Σ. με τη πανηγυρική συνεδρίαση και τις ομιλίες από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.
Τη Ν.Δ. εκπροσώπησε η Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ τότε κ. Κοτσιοπούλου μέσα σε μια θυελλώδη από συνθήματα ατμόσφαιρα.
Όσο κατάφερε να μιλήσει από τις πολλές διακοπές ανέφερε ότι λόγω της παγκόσμιας κρίσης δεν κατάφερε η τότε κυβέρνηση να δρομολογήσει και να υλοποιήσει τα αιτήματα που αφορούν τον κλάδο. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλά και σημαντικά προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν, τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά ζητήματα, προέβαλε ως επίτευγμα τη μείωση του αριθμού των παιδιών 1/25, αναφέρθηκε στη μείωση του ωραρίου όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από συναντήσεις με τη ΔΟΕ ( 18 ώρες μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας) χωρίς καμία όμως δέσμευση κλπ.
Αναφέρθηκε επίσης με κολακευτικά λόγια για το γεγονός ότι μόνο στην Α/θμια Εκπ/ση γίνεται δουλειά σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας.
Από το ΠΑΣΟΚ πήρε το λόγο η σημερινή Υπουργός, κ. Διαμαντοπούλου, η οποία δεσμεύθηκε για τη δημιουργία ενός Δημόσιου και Ποιοτικά Αναβαθμισμένου Σχολείου που αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:
• Τη δημιουργία σε όλη την Ελλάδα Ολοήμερων Σχολείων που δεν θα έχουν σχέση με τα σημερινά ολοήμερα (απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων μέχρι τις 4 το απόγευμα, κάτι που προϋποθέτει και μια σειρά νέων οργανικών θέσεων, χωρίς ωρομίσθιους και νέα αναλυτικό πρόγραμμα).
• Δεσμεύθηκε στην κατάργηση της ωρομισθίας.
• Στην επιμόρφωση όλων τω εκπ/κών με εντελώς διαφορετική μορφή σε σχέση με την ισχύουσα επιμόρφωση.
• Μίλησε για τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.
• Μίλησε για την αύξηση των μισθών των εκπ/κών και συγκεκριμένα για το 5% με ορίζοντα την 1η τετραετία και 1 δις € τον πρώτο χρόνο.
Ακολούθησαν οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων και η ομιλία από τον Πρόεδρο της ΔΟΕ για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
Τη δεύτερη μέρα το λόγο πήραν οι αντιπρόσωποι και ακολούθησε η κριτική επί των πεπραγμένων της ΔΟΕ.
Ιδιαίτερα συζητήθηκε η στάση των παρατάξεων που εκπροσωπούσαν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ τη διετία που πέρασε.
Συγκεκριμένα: η στάση της ΔΑΚΕ που με ρόλο κυβερνητικού εκπροσώπου προσπαθούσε να καλύψει ή να απαξιώσει ζητήματα όπως:
• Το ωράριο των νηπιαγωγών (εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) με παράταση του ωραρίου πρωί και μεσημέρι.
• Τη μηδενική εισοδηματική πολιτική του 2009.
• Την αύξηση των ορίων ηλικίας τω γυναικών με την καταδικαστική απόφαση για τη χώρα μας κλπ.
Επικρίθηκε έντονα η στάση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και συγκεκριμένα το γεγονός ότι συνειδητά προσπαθεί να κατακερματίσει το συνδικαλιστικό κίνημα τραβώντας το δικό της μοναχικό δρόμο μακριά από τα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα.
Επικρίθηκε επίσης για το γεγονός ότι προσπάθησε να μην υπερψηφιστούν ζητήματα ώστε να έχει λόγο κριτικής, αποκομίζοντας μικροπαραταξιακά οφέλη.
Κάτι ανάλογο σχολιάστηκε και για τις ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ που λειτούργησε πότε προς τη μια και πότε προς την άλλη κατεύθυνση βλέποντας τη την συμφέρει.
Συζητήθηκε έντονα και μάλιστα για πρώτη φορά από ότι ειπώθηκε στη Γ.Σ. η προσπάθεια και οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναπτυχθούν για την ένωση των αριστερών παρατάξεων ώστε να υπάρχει κοινή άποψη, μέχρι και την κατάθεση κοινού ψηφοδελτίου (ΔΕΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΝΩΝ ΚΛΠ.) αλλά κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθη.
Σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τη πλευρά της ΔΑΚΕ μια και η ΠΑΣΚ είχε το Προεδρείο για τη διετία που μας πέρασε, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν όλα όσα θα έπρεπε να επιτευχθούν συνδικαλιστικά και για το λόγο αυτό δεν υπήρξαν αποτελέσματα.
Ακολούθησε η δευτερολογία του Προέδρου της ΔΟΕ και η ψήφιση των πεπραγμένων από το σώμα.
Στο τέλος της 2ης μέρας και την επόμενη (3η μέρα) ακολούθησε συζήτηση πάνω σε μια σειρά ζητημάτων όπως:
o το Ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο
o Τα οικονομικά μας
o H Μειονοτική εκπαίδευση
o Τα συνταξιοδοτικά
o Τα Ασφαλιστικά
o Η Συνδρομή των ωρομισθίων
o Το Ενιαίο Συνδικάτο Π.Ε. και Δ.Ε. και
o το Απεργιακό Ταμείο, αφού πρώτα προηγήθηκε τοποθέτηση σχετικά με το κάθε θέμα από μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και αφού αποδελτιώθηκαν οι προτάσεις των συλλόγων από τις επιτροπές που είχαν οριστεί.
Ανακοινώθηκαν αυτές οι αποφάσεις στο σώμα και στη συνέχεια ψηφίστηκαν. Οι αποφάσεις αυτές έχουν σταλεί στους συλλόγους από τη ΔΟΕ με σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 9-10-2009 και Αρ. Πρωτ. 182.
Για λίγο θα πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής και συγκεκριμένα στο συντονιστικό των Νηπιαγωγών όπως αποκαλούνται (μία ομάδα συναδελφισσών που πρόσκεινται στις ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) και που προσπαθούν τεχνητά να δημιουργήσουν ένταση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα αυτή δεν κατέθεσε προτάσεις στην επιτροπή αποδελτίωσης, για τα ζητήματα των Νηπιαγωγών ώστε να υιοθετηθούν από το σώμα και να γίνουν διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά από μόνες τους και παρά τις καταστατικές λειτουργίες της συνέλευσης προσπάθησαν να τις θέσουν σε ψηφοφορία από το σώμα.
Οι προτάσεις αυτές όπως ήταν φυσικό καταψηφίστηκαν από το σύνολο των αντιπροσώπων.
Ακολούθησαν ψηφοφορίες για το Διεκδικητικό και Αγωνιστικό πλαίσιο, αφού πρώτα τα ανακοίνωσαν οι παρατάξεις, χωρίς όμως να υπάρξει η σχετική πλειοψηφία που απαιτείται για την υιοθέτηση των πλαισίων αυτών.
Κλείνοντας αξίζει να σας αναφέρω το Αγωνιστικό πλαίσιο όπως αυτό κατατέθηκε από τις παρατάξεις:
ΠΑΣΚ: Το β΄ 15/θήμερο του Αυγούστου το Δ.Σ. της ΔΟΕ να πραγματοποιεί συναντήσεις με φορείς, κόμματα, συλλόγους, στη συνέχεια και με το άνοιγμα των σχολείων περιφερειακές συναντήσεις για πληρέστερη ενημέρωση.
Σεπτέμβριο: να οργανωθούν κινητοποιήσεις αφού πρώτα συνυπολογιστεί η πολιτική κατάσταση που θα επικρατήσει στη χώρα.
ΔΑΚΕ: Πραγματοποίηση Γ.Σ. των συλλόγων στο β’ 15/θήμερο του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εκτιμηθούν τα γεγονότα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να πραγματοποιήσει συναντήσεις με το ΥΠΕΠΘ για ενημέρωση και τέλη Σεπτεμβρίου Ολομέλεια Προέδρου.
ΕΣΑΚ ΔΕΕ: Κάθετη γραμμή ρήξης απέναντι στο ταξικό κεφάλαιο με απεργίες διαρκείας.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Προτείνουν από 18 Σεπτεμβρίου απεργίες διαρκείας με καταλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Απεργία διαρκείας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Απεργία διαρκείας.

Μετά και την καταψήφιση του Διεκδικητικού και Αγωνιστικού πλαισίου από τις παρατάξεις έκλεισε τις εργασίες της η 78η Γ.Σ. της ΔΟΕ και ακολούθησε την 4η μέρα η ψηφοφορία.
Τα αποτελέσματα όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν είναι:
1η δύναμη εκλέχθηκε η παράταξη της ΠΑΣΚ με 4 επιπλέον σταυρούς από το σύνολο των εκλεγμένων αντιπροσώπων της και 264 σταυρούς
2η η ΔΑΚΕ με 3 σταυρούς λιγότερους από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και 224 σταυρούς
3η οι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ με 63 σταυρούς
4η η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ με 54 σταυρούς και έναν σταυρό λιγότερο
5η η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 31 σταυρούς και
6η η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ με 2 σταυρούς.Ο Αντιπρόσωπος ΔΟΕΔημήτριος Χ. Ευαγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου