Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

O χρόνος απεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Από: ΘΩΜΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2010 2:51 μ.μ.*Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι.*

*Με αφορμή συνεχή ερωτήματα συναδέλφων ότι <<.......ακούγεται από διάφορους
συναδέλφους , ότι οι αναπληρωτές που πραγματοποιούν απεργία δεν έχουν απλά
κυρώσεις στη μισθοδοσία ,αλλά και στην προϋπηρεσία!!!!! Δηλαδή, για κάθε
μέρα απεργίας ,θα αφαιρείται και μία ημέρα προϋπηρεσίας!!!!>> *

*Θα ήθελα να σας ενημερώσω, τα εξής : *

*ΑΠΕΡΓΙΑ *

*Απεργία είναι η συλλογική αποχή των μισθωτών από την εργασία, η οποία
αποφασίζεται και κηρύσσεται από νόμιμα συνεστημένες συνδικαλιστικές
οργανώσεις με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών
(άρθρο 23, παρ. 2 Συντ.) συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών γενικά συμφερόντων
της (άρθρο 19 του Ν. 1264/82).** *

Το δικαίωμα της απεργίας ανήκει στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του
Συντάγματος. Επιπλέον,ο νόμος 1264/82 ορίζει ότι *"η απεργία αποτελεί
δικαίωμα των εργαζομένων" *(άρθρο 19, παρ. 1).

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *

*Η απόφαση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για απεργία αφορά - κατ' αρχήν -
στα μέλη της*. Μπορούν, όμως, να απεργήσουν και όσοι μισθωτοί δεν είναι μέλη
της, ασκώντας το ατομικό δικαίωμα της απεργίας (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.
1264/82). Είναι δυνατόν η συνδικαλιστική οργάνωση να πάρει μέτρα
(πειθαρχικές κυρώσεις, αποβολή κ.τ.λ.) κατά μελών της τα οποία δεν
συμμετέχουν στην απεργία, αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες. Το
δικαίωμα της αποχής από την εργασία ανήκει, βέβαια, στους μισθωτούς, αλλά
από το άλλο μέρος *οι μισθωτοί ως μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης έχουν
υποχρέωση υπακοής στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και πίστης στην
εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος, το οποίο το χειρίζεται υπεύθυνα η
συνδικαλιστική οργάνωση*.

*ΠΡΟΣΟΧΗ:** *

*Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας** *(άρθρο 16
του Ν. 643/1977 & άρθρο 19 και 20 του ν. 1264/1982). Στην περίπτωση
απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται
περικοπή για κάθε ημέρα, του 1/25 του μηνιαίου καθαρού μισθού (μετά την
αφαίρεση των κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων). Για τις στάσεις εργασίας
περικόπτονται τόσα ωρομίσθια όσες είναι οι ώρες της στάσης εργασίας (άρθρο
25 του Ν. 3205/03).

- Αν ο μισθωτός βρίσκεται σε άδεια και γίνει στο μεταξύ απεργία,
θεωρείται ότι συνεχίζει την άδειά του και δεν χάνει λόγω της απεργίας τις
αποδοχές των ημερών της άδειας.
- Αν ο μισθωτός απεργεί και εμφανιστεί σπουδαίο κώλυμα (π.χ. ασθένεια)
που να δικαιολογεί τη λήψη άδειας, τότε ο μισθωτός δεν μπορεί να κάνει χρήση
της άδειας και θεωρείται ότι συνεχίζει να απεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 658 του Αστικού Κώδικα.*Με εκτίμηση*

*Βαγενάς Θωμάς*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου