Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ειδική κατηγορία μετάθεσης για λόγους υγείας.

Ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ειδική κατηγορία μετάθεσης για λόγους υγείας:

α. Π.Δ. 50/96, αρ.13

Εκπαιδευτικοί με τέκνα που χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή και είναι:

1. τυφλά
2. κωφά ή βαρήκοα
3. αυτιστικά
4. σπαστικά
5. μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος
6. λευχαιμία
7. αιμορροφιλία
8. χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης
9. AIDS
10. σύνδρομο Down
11. σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής
12. καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο
13. νόσο του CROHN
Εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από:

1. μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος
2. λευχαιμία
3. αιμορροφιλία
4. χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης
5. AIDS
6. σύνδρομο Down
7. σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής
8. καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο
9. νόσο του GROHN
β. Ν. 3402/2005, αρ.17

Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία)
γ. Νόσος του HODGKIN, νόσος του NON HODGKIN, νόσος του VON WILLEBRAND.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου