Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Ανακοινώσεις για το φορολογικό.

Πηγή: «Τα Νέα», 9/2/2010

Νέα φορολογική κλίμακα, με οκτώ επιμέρους κατηγορίες και αφορολόγητο με
συλλογή αποδείξεων, ίσων με το 30% του εισοδήματος περιλαμβάνει το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης -με
εξαίρεση τους τόκους των καταθέσεων και των ομολόγων.
Αναλυτικότερα, εισόδημα έως 12.000 ευρώ δεν φορολογείται, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες αποδείξεις.
Για εισόδημα από 12.000 έως 16.000 ευρώ ο φόρος που αναλογεί είναι 18%, για
εισόδημα από 18.000 έως 22.000 ευρώ ανεβαίνει στο 24% και για εισόδημα από 22.000
έως 26.000 ευρώ ανεβαίνει στο 26%. Από 26.000 ευρώ έως 32.000 ευρώ το ποσοστό
φορολόγησης είναι 32%, για εισοδήματα από 32.000 έως 40.000 ευρώ ανεβαίνει στο 36%,
για ποσά από 40.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 38%, ενώ κορυφώνεται
στο 40% για ετήσια εισοδήματα από 60.000 ευρώ και άνω.
Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ εξασφαλίζεται με αποδείξεις, το ύψος των οποίων
εξαρτάται από το εισόδημα του φορολογούμενου. Για έσοδα έως 12.000 ευρώ οι
αποδείξεις πρέπει να αντιστοιχούν στο 10% του εισοδήματος, ενώ για υψηλότερα ποσά ο
φορολογούμενος πρέπει να συλλέξει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 30% των
εισοδημάτων που δηλώνει. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις δεν επαρκούν,
φορολογείται με συντελεστή 10% επί της διαφοράς.
5ηλώσεις Παπακωνσταντίνου
«Όλοι γνωρίζουμε ότι το μισθολόγιο του δημοσίου είναι ένα μισθολόγιο που βρίθει
αδικιών, μη ορθολογικό μισθολόγιο που έχει διαμορφωθεί με την πρόσθεση διαφόρων
επιδομάτων», τόνισε υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας ότι σύντομα θα υπάρξει
διάλογος με την ΑΔΕΔΥ για ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα διορθώνει σημερινές αδικίες.
«Προχωράμε με απόλυτη συναίσθηση του επείγοντος. Με σταθερά βήματα. Χωρίς να
αιφνιδιάζουμε. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην πέσει το βάρος της
δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαμηλά εισοδήματα» τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου,
προσθέτοντας ότι το συνολικό όφελος από την εισοδηματική πολιτική θα ανέλθει σε περί
800 εκατ. ευρώ.
Πώς λειτουργεί το αφορολόγητο με αποδείξεις
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση, μέρος του
αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών
και υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων
που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των
τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης
κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το
φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).
Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Το μέρος του αφορολογήτου που απαιτείται να καλυφθεί
με αποδείξεις ισούται με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των
12.000 Ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 Ευρώ. Για την κάλυψη
του αφορολογήτου ορίου προσμετράται το 100% της αξίας των αποδείξεων που θα
υποβληθούν. Εάν οι αποδείξεις που θα υποβληθούν δεν καλύπτουν το αφορολόγητο όριο
η διαφορά έως τα 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%. Για ποσά αποδείξεων
μεγαλύτερα του πιο πάνω ορίου και για αξία αποδείξεων έως 15.000 Ευρώ ατομικού
εισοδήματος (30.000 οικογενειακού) εκπίπτει φόρος ίσος με το 10% της επιπλέον του
αφορολογήτου αξίας.
Παραδείγματα:
Έστω φορολογούμενος χωρίς οικογένεια δηλώνει ατομικό εισόδημα 30.000 Ευρώ και
φέρνει αποδείξεις 12.000 Ευρώ. Το 30% του εισοδήματοςάρα 30.000 x 0.30=9.000 Ευρώ
απαιτείται για τη κάλυψη του αφορολόγητου. Απομένουν αποδείξεις 3.000 Ευρώ οι οποίες
εκπίπτουν φόρο 10% άρα 3.000 x 0.1=300 Ευρώ λιγότερο φόρο. Έστω φορολογούμενος
με το ίδιο εισόδημα που συγκεντρώνει μόνο 5.000 Ευρώ αποδείξεις. Όπως είδαμε για το
αφορολόγητο χρειάζεται 9.000 άρα 9.000-5.000=4.000 ακάλυπτο αφορολόγητο που
επιβαρύνεται με συντελεστή 10% και πληρώνει επιπλέον φόρο 4.000x0.1=400 Ευρώ. Σε
σχέση με τον προηγούμενο η διαφορά είναι 300+400=700 Ευρώ επιπλέον φόρο.
Έστω φορολογούμενος με οικογένεια και εισόδημα 20.000 Ευρώ φέρνει αποδείξεις 8.000
Ευρώ. Τα 6.000 Ευρώ (20.000 x0.3) χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη του αφορολογήτου
και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση φόρου κατά 200 Ευρώ
(2.000 x0.1). Αν φέρει μόνο 4.000 Ευρώ αποδείξεις τότε δεν καλύπτει το αφορολόγητο
κατά 2.000 Ευρώ οπότε φορολογείται με 2000 x 0,1=200 Ευρώ. Άρα διαφορά από τη
προηγούμενη περίπτωση 200 + 200 = 400 Ευρώ.
Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό
φάκελο στη Δ.Ο.Υ. Προβλέπεται η αντικατάσταση από ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής
αποδείξεων.
Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης
Καταργούνται όλες οι περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι
περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται
μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για
τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
Κατάργηση των φοροαπαλλαγών
Καταργούνται όλες οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση
εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που αφορούν
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ( άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, πολύτεκνες μητέρες, η
αποζημίωση λόγω απόλυσης κ.α.) αλλά σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.
Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων
Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται
κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα
επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:
Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, ΕνοικιαζομένωνΔωματίων (χωρίς
ελάχιστο όριο 7 δωματίων), Κάμπινγκ, Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές,
Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα, κ.α.
Φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών
Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα
τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Ο τρόπος φορολόγησης
των μερισμάτων εξηγείται πιο κάτω στην ενότητα της φορολογίας Νομικών Προσώπων.
Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσεται η υπεραξία από τη
βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών. Για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας
λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ο φορολογούμενος από τις πιο
πάνω πράξεις.
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
Για τα εισοδήματα του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής
δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της
(απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).
Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό
Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο
προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον
καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Τα κεφάλαια ελλήνων
φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλωθούν, να παραμείνουν
εκτός Ελλάδας και να εξαιρεθούν του πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 8% επί της
αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα
ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των
καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου